Politika zaštite privatnosti

Mi u tvrtki Cemio Switzerland s.r.o. smo vrlo dobro svjesni važnosti zaštite vaših osobnih podataka. Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili vašu privatnost zato što želimo da se osjećate sigurno. Jamčimo da nećemo nikada dijeliti, razmjenjivati, prodavati, isporučivati, objavljivati ili trgovati vašim osobnim podacima s nekom trećom osobom, osim ako to zakon zahtijeva ili je to izričito određeno u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Kao odgovoran trgovac poduzeli smo sve potrebne mjere kako bismo održali vaše osobne podatke sigurnima, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštititi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom.

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta da pročitate ovu Politiku zaštite privatnosti o osnovnim pravilima i načelima koja smo odredili, a koja se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka naših kupaca i korisnika naše internetske stranice www.divokoza.hr (dalje u tekstu: Internetska stranica). Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako štitimo vašu privatnost, molimo vas da nam pošaljite e-mail na info@divokoza.hr.

Kretanje ovom stranicom

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka, tj. osoba odgovorna za zaštitu vaše privatnosti (dalje u tekstu: Voditelj) je:

Cemio Switzerland s.r.o.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
Češka Republika

Voditelj je registriran u trgovačkom registru Općinskog suda u Pragu (Mĕstský soud v Praze) pod identifikacijskim brojem 27944905, registriran u poreznom registru Republike Češke pod identifikacijskim brojem CZ27944905.

Svaka stavka ovdje koja se odnosi na „nasˮ, „miˮ, „našeˮ i/ili „Cemio Switzerland“ odnosi se na Voditelja, a svaka stavka koja se odnosi na „vasˮ, „vašeˮ, i/ili „Potrošačˮ odnosi se na Potrošača, u skladu s definicijom pojma određenom u Općim odredbama i uvjetima prodaje objavljenim na Internetskoj stranici i s povremenim dopunama (dalje u tekstu: Opće odredbe).

2. Osobni podaci

U ovom odlomku pronaći ćete informacije o vrsti osobnih podataka koje obrađujemo, te o tome što je obrada osobnih podataka i koliko dugo će vaši podaci biti pohranjeni.

2.1. Koje osobne podatke prikupljamo

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Osobni podaci uključuju, između ostalog, vaše osobno ime, adresu, spol, datum rođenja i/ili dob, e-mail adresu, broj telefona itd.

Prikupljamo sljedeće podatke o vama (uključujući podatke koji vas izravno ili neizravno identificiraju ako pristanete dijeliti takve podatke s nama) a evo i zašto:

 • (a) Vaše osobno ime: ovaj podatak potreban nam je kako bismo vas identificirali i kako bismo mogli ispuniti svoje obaveze u skladu s Ugovorom sklopljenim s vama.
 • (b) Vaša poštanska adresa: ovaj podatak potreban nam je kako bismo mogli ispuniti svoje obaveze u skladu s Ugovorom sklopljenim s vama i kako bismo vam dostavili svoje proizvode.
 • (c) Vaša e-mail adresa: ovaj podatak potreban nam je kako bismo vas mogli kontaktirati i pružiti vam najbolju moguću uslugu. Ako nam pošaljete e-mail, također ćemo prikupiti i pohraniti datum, vrijeme i sadržaj razmijenjenih poruka.
 • (d) Vaš telefonski broj: ovaj podatak potreban nam je kako bismo vas mogli kontaktirati i pružiti vam najbolju moguću uslugu. Ako nas nazovete, također ćemo prikupiti i pohraniti datum i vrijeme poziva, telefonski broj s kojeg je poziv upućen i snimku razgovora.
 • (e) Vaša dob: ovaj podatak potreban nam je kako bismo bili sigurni da su svi naši kupci odrasle osobe. Na temelju Općih odredbi, ne prodajemo svoje proizvode maloljetnicima. Prilikom narudžbe zatražit ćemo da potvrdite da imate barem 18 godina. Ne prikupljamo podatke o točnom dobi i / ili datumu rođenja.
 • (f) Bilo koji drugi podaci koje ste nam sami proslijedili: takvi osobni podaci mogu se upotrijebiti za marketinške potrebe i nisu preduvjet za ulazak u ugovorni odnos s nama.

Ako nam ne omogućite gore spomenute Osobne podatke, nećemo moći ući u ugovorni odnos s vama i nećemo vam moći dostaviti svoje proizvode.

Prilikom plaćanja, osobito ako se uplaćuje elektronskim putem, moguće je da ćete pružiti podatke o uplati, kao što su na primjer vaša debitna kartica, broj bankovnog računa ili drugi detalji plaćanja. Ako ćete proizvode platiti svojom debitnom karticom preko interneta (gdje je takav način plaćanja dostupan), napominjemo da pružamo usluge plaćanja usuglašene s Payment Card Industry standardima i ne pohranjujemo podatke o vašim kreditnim karticama. Ako ćete platiti proizvode preko virmana ili nekim drugim načinom plaćanja osim debitnom karticom, pohraniti ćemo broj vašeg bankovnog računa, ako je pružen, u skladu s mjerodavnim računovodstvenim standardima i propisima. Nadalje, također ćemo prikupiti, pohraniti i obraditi podatke o kupljenim proizvodima (datum narudžbe, datum dostave, ukupnu vrijednost i metodu plaćanja) kao i druge podatke koji se odnose na vaše plaćanje naših proizvoda (datum i broj računa, izvadak računa) i podatke povezane s rješavanjem bilo kojih vaših pritužbi.

Zahtijevamo da nam pojedinci mlađi od 18 godina ne otkrivaju svoje osobne podatke. Ako saznamo da smo prikupili osobne podatke osobe mlađe od 18 godina, u najkraćem mogućem roku poduzet ćemo mjere potrebne kako bi se ti podaci izbrisali.

2.2. Zakonske osnove za obradu osobnih podataka

Oslanjamo se na niz zakonskih osnova kako bismo prikupili, upotrijebili, dijelili i na druge načine obradili vaše osobne podatke u svrhe navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti, uključujući situacije:

 • (a) Kada je to potrebno kako bismo vam dostavili proizvod u skladu s Ugovorom sklopljenim sukladno Općim odredbama, te kako bismo ispunili svoje obveze sukladno Općim odredbama (na primjer, ne možemo vam dostaviti svoje proizvode ako ne dobijemo vaše osobno ime i adresu) kada ste pristali na obradu podataka (napominjemo da možete opozvati svoj pristanak bilo kada);
 • (b) kada je to potrebno u skladu sa zakonskom obvezom, sudskim nalogom, ili da bi se ostvarili i obranili pravni zahtjevi;
 • (c) kada ste učinili podatke javnima;
 • (d) kada je to važno za javni interes;
 • (e) kada je to potrebno u svrhe naših zakonitih interesa

Molimo obratite pažnju da prilikom narudžbe, sukladno Općim odredbama, jasno pristajete na obradu vaših osobnih podataka kao što je navedeno u ovoj Politici zaštite privatnosti.

2.3. Svrha korištenja

Budući da ozbiljno shvaćamo načelo smanjenja količine podataka, prikupiti ćemo i obraditi vaše informacije samo kada je to zaista nužno. Ako samo posjetite našu internetsku stranicu i ne izvršite nikakvu narudžbu (sukladno Općim odredbama), nećete morati otkriti svoj identitet. Prilikom posjeta našoj Internetskoj stranici, naši serveri registrirat će samo vašu IP adresu, datum, vrijeme i posjećene stranice – s ovim podacima ne možemo utvrditi vaš identitet. Međutim, ovisno o postavkama vašeg pretraživača, određeni kolačići mogu se instalirati na vaše računalo, prijenosno tablet računalo ili drugi uređaj preko kojeg ste pristupili našoj stranici. Za naša pravila o kolačićima, pogledajte dio Kolačići ovog dokumenta.

Osobni podaci prikupljeni od vas mogu biti upotrijebljeni u sljedeće svrhe:

 • (a) U svrhu ispunjenja naših obaveza na temelju Ugovora, u svrhu dopuna i izmjena takvog Ugovora, te u svrhu dostave naših proizvoda.
 • (b) U svrhu analize, razvoja i poboljšanja naših usluga (kako bismo to učinili, možda ćemo upotrijebiti usluge treće strane da bismo dobili uvid u to kako se naši proizvodi upotrebljavaju i kupuju, kako se ljudi koriste našim stranicama i kako ih posjećuju, sve to kako bismo poboljšali vaše iskustvo i pružili vam najbolju moguću uslugu).
 • (c) U svrhu trgovanja i ponude naših proizvoda i usluga, te usluga trećih strana, kako bismo vas informirali o našim marketinškim aktivnostima i o marketinškim aktivnostima trećih strana, kako bismo prihvatili uplate, pružili podršku vezano uz proizvode, proveli naše Opće odredbe i Ugovor, te komunicirali s vama putem e-mail-a i preko telefona.

Da bismo ispunili gore navedene svrhe, možemo dijeliti vaše Osobne podatke s trećim stranama kao što je niže navedeno.

Možete nam dopustiti upotrebu vaših osobnih podataka u marketinške svrhe. Ako nam date svoj pristanak, mi ćemo, sve dok ta suglasnost vrijedi (bez obzira na raskid Ugovora), prikupljati, pohranjivati i obrađivati vaše osobne podatke (ime, prezime, poštanska i/ili e-mail adresa, dob/datum rođenja kao i sve druge podatke koje ste nam sami omogućili) kako bismo vam povremeno mogli slati poruke (putem e-mail-a ili poštom) ili vas zvati da bismo vas informirali o našim proizvodima, uslugama i marketinškim aktivnostima i/ili o onima naših partnera. Imate pravo opozvati svoj pristanak bilo kada – ako želite saznati kako opozvati svoj pristanak, pogledajte dio Vaša prava ovog dokumenta.

2.4. Dijeljenje vaših osobnih podataka

Možemo dijeliti vaše informacije trećim stranama koje nam pružaju usluge poput podupiranja i unaprjeđenja usluga, promoviranja proizvoda, obrade uplata ili izvršavanja narudžbi. Ovi pružatelji usluga imat će pristup samo onim podacima potrebnim kako bi u naše ime obavili ove ograničene funkcije i dužni su zaštititi i osigurati vaše podatke. Također, pružatelj usluga može u naše ime prikupljati podatke o vašem korištenju proizvoda tako da mi ili oni možemo promovirati svoje proizvode i pružiti informacije koje bi mogle biti važne za vas.

Možemo dijeliti vaše podatke s podružnicama pod zajedničkom kontrolom s nama koje su dužne poštivati odredbe ove Politike zaštite privatnosti u vezi s vašim podacima. Ako dođe do poslovnog spajanja, ponude vrijednosnih papira, stečaja, reorganizacije, raspada ili drugih sličnih transakcija, možemo dijeliti ili prenositi vaše podatke u vezi s takvim transakcijama.

Možemo sačuvati i podijeliti vaše podatke s trećim stranama kao što su zakonodavna tijela, javne ili vladine agencije ili privatne stranke unutar ili izvan zemlje vašeg prebivališta, ako utvrdimo da je takvo otkrivanje potrebno kako bi se ispoštovao zakon, te kako bi se reagiralo na sudske odluke, naloge, pozive ili druge zakonske ili regulatorne procese. Također, možemo zadržati, sačuvati ili otkriti vaše podatke ako utvrdimo da je to potrebno kako bi se spriječila nečija smrt ili teške tjelesne ozljede, kako bi se riješili problemi nacionalne sigurnosti ili drugi problemi javnog značaja, kako bi se spriječila ili otkrila kršenja naših Općih odredbi ili prijevare, ili kako bi se zaštitile naše djelatnosti i naše vlasništvo ili druga zakonska prava uključujući i otkrivanje podataka našim pravnim zastupnicima i drugim savjetnicima i trećim stranama kod aktualne ili potencijalne parnice.

Nećemo prenositi vaše Osobne podatke nijednoj osobi, subjektu ili međunarodnoj organizaciji koji nisu državljani nijedne od država članica Europske unije ili nisu određeni u skladu sa zakonima iste ili nisu obvezani pravilima o zaštiti osobnih podataka Europske unije.

2.5. Razdoblje pohrane podataka

Vaši osobni podaci (ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj i dob) bit će pohranjeni tijekom cijelog trajanja Ugovora sukladno Općim odredbama.

Ako je to potrebno da bi se ispunili pravni ili regulatorni zahtjevi, riješili sporovi, spriječile prijevara i zlouporaba ili provele Opće odredbe, možemo po potrebi sačuvati neke od vaših osobnih podataka čak i nakon što je Ugovor istekao ili je prekinut ili više nije potrebno pružati vam usluge. Takvi slučajevi uključuju, između ostalog, pohranu podataka o vašoj uplati koje moramo čuvati određen vremenski period sukladno računovodstvenim propisima, standardima i uredbama dotičnog područja nadležnosti.

Vaša IP adresa, datum, vrijeme i posjećene stranice bit će pohranjene sukladno mjerodavnom pravu.

3. Vaša prava

3.1. Pravo na opoziv pristanka

Kada ste dali svoj pristanak za obradu vaših podataka, imate ga pravo opozvati. Molimo pripazite da opoziv vašeg pristanka za obradu vaših Osobnih podataka (potrebnih za zadovoljavanje naših ugovornih, zakonskih, regulatornih ili drugih obaveza) neće dovesti do brisanja vaših Osobnih podataka sve dok su takvi podaci potrebni za takve slične zakonite obrade vaših Osobnih podataka.

Možete opozvati svoj pristanak klikom na link omogućen u svakoj e-mail poruci, slanjem e-mail-a na info@divokoza.hr ili uobičajenom poštom na našu adresu.

3.2. Pravo na pristup podacima

Imate pravo pristupiti svojim Osobnim podacima koje smo obradili. Ako želite dobiti kopiju svojih Osobnih podataka koje obrađujemo, molimo pošaljite nam e-mail na info@divokoza.hr.

3.3. Pravo na ispravak podataka

Imate pravo zatražiti ispravak bilo kojih netočnih Osobnih podataka. Kako bi smo obavili takav ispravak, molimo vas pošaljite nam e-mail na info@divokoza.hr. U svojoj e-mail poruci naglasite koji podaci su netočni i priložite točne podatke. Učinit ćemo sve kako bismo ispravili takve netočne Osobne podatke što je prije moguće.

3.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti da ograničimo obradu vaših Osobnih podataka ako:

 • (a) Ste osporili točnost vaših Osobnih podataka, onoliko dugo koliko nam je potrebno da potvrdimo točnost vaših Osobnih podataka;
 • (b) Je obrada vaših Osobnih podataka nezakonita i umjesto brisanja istih zatražili ste ograničenje njihove upotrebe;
 • (c) Više ne trebamo vaše Osobne podatke u svrhe obrade ovdje navedene, ali vi trebate takve podatke za provedbu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • (d) Ako ste podnijeli prigovor protiv naše obrade vaših Osobnih podataka, onoliko dugo koliko nam je potrebno da utvrdimo poništavaju li naša zakonska uporišta vaša uporišta.

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih Osobnih podatak slanjem e-mail-a na info@divokoza.hr.

3.5. Pravo na prigovor

Kada obradimo vaše podatke na osnovi naših zakonskih interesa ili javnih interesa, možete se žaliti na ovu obradu u određenim okolnostima. U takvim slučajevima prestati ćemo s obradom vaših podataka osim ako imamo snažne zakonske osnove za nastavak obrade ili kada je obrada potrebna zbog pravnih razloga.

4. Kolačići

Kolačići su male datoteke s podacima poslane s poslužitelja na vaš internet preglednik. Pohranjeni su u predmemoriji vašeg preglednika i omogućavaju internetskoj stranici ili trećoj strani da prepozna vaš preglednik. Tri su primarne vrste kolačića:

 • (a) Session cookies karakteristični su za određeni posjet i nose podatke kako pregledavate različite stranice tako da ne morate ponovno unositi podatke svaki put kada promijenite stranicu ili se pokušate odjaviti. Privremeni kolačići isteknu i automatski se brišu ubrzo nakon što napustite internetsku stranicu ili nakon što zatvorite svoj internetski preglednik.
 • (b) Persistent cookies pamte određene podatke o vašim postavka za pregled stranica i dopuštaju nam da vas prepoznamo svaki put kada se vratite. Trajni kolačići pohranjeni su u predmemoriji vašeg preglednika ili mobilnog uređaja sve dok ih ne odlučite izbrisati. Inače se sami brišu kada isteknu.
 • (c) Third-party cookies postavlja netko drugi i može prikupiti aktivnost pretraživanja putem više internetskih stranica i više sesija. Obično su to trajni kolačići i pohranjeni su sve dok ih ne izbrišete ili isteknu ovisno o vremenu određenom za svaki kolačić treće strane.

Kolačići pohranjuju podatke o vašem korištenju, ali korisni su zato što nam dopuštaju da prilagodimo vaše iskustvo. Možete podesiti postavke preglednika na vašem stolnom računalu ili mobitelu tako da odgovaraju vašim željama (želite li prihvatiti ili odbiti kolačiće te kako upravljati kolačićima treće strane).

Uz kolačiće, možemo koristiti i Social widgets koji su tipke i ikone omogućene od strane pružatelja društvenih medija, a koje vam omogućuju interakciju s tim društvenim medijima kada promatrate internetsku stranicu ili zaslon mobilne aplikacije. Ovi Social widgets mogu prikupiti podatke o pretraživanju koje može primiti treća strana koja je omogućila widget i koji su pod kontrolom treće strane.

4.1. Koje kolačiće koristimo?

Ovdje je popis kolačića koje koristimo i razlozi zašto ih koristimo:

Ime kolačićaSvrha kolačićaVijekTip
_dc_gtm_UA-104151022-1Ovaj kolačić povezan je sa stranicama koje upotrebljavaju Google Tag Manager radi učitavanja skripta i kodova na stranicu.Nekoliko sekundaStrogo potreban
_gidOvaj kolačić povezan je s Google Universal Analytics.Jedan danIzvedba (Prva strana)
_gaOvaj kolačić povezan je s Google Universal Analytics.2 godineIzvedba (Prva strana)
01AIOvaj kolačić omogućava prenošenje podataka kao što je video prikaz.Godina danaFunkcionalnost (Treća strana)
mediamathOvaj kolačić (postavljen kroz skriptu) koristi se za prikupljanje informacija u svrhu oglašavanja. Točnije u svrhu anonimnog praćenja prikaza reklamnih kampanja i anonimnog prikupljanja podatak.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
idOvaj kolačić sadrži jedinstven identifikator (cookie ID): niz znakova koje internetske stranice i poslužitelji povezuju s preglednikom na kojem je kolačić pohranjen. Ovo omogućava internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju preglednik od drugih preglednika koji pohranjuju drugačije kolačiće te da prepoznaju svaki preglednik po njegovom jedinstvenom identifikatoru (cookie ID).2 godineCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
datrOvaj kolačić prepoznaje preglednik koji se spaja na Facebook. Facebook izvještava da se koristi za pomoć pri sigurnosti i sumnjivim prijavama, osobito pri otkrivanju botova koji pokušavaju pristupiti usluzi.2 godineCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
frOvaj kolačić sadrži identifikaciju jedinstvenu za pretraživač i korisnika i koristi se za ciljano oglašavanje.3 mjesecaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
luOvaj kolačić koristi se za upravljanje procesom prijave na način da pamti korisnika prilikom ponovnog posjeta ako je on odabrao opciju da želi ostati prijavljen.2 godineCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
APISIDOvaj kolačić sadrži razne jedinstvene identifikatore kao i podatke o prijavi koji mogu biti povezani s Google računom.2 godineCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
SSIDOvaj kolačić sadrži razne jedinstvene identifikatore kao i podatke o prijavi koji mogu biti povezani s Google računom.2 godineCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
PREFOvo je čest Google kolačić koji se koristi na nekoliko njihovih usluga. Pohranjuje postavke korisnika i može se koristiti u svrhu personaliziranja oglasa pri Google pretragama.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
SIDOvaj kolačić Google koristi u kombinaciji s HSID-om kako bi provjerio Google korisnički račun i vrijeme posljednje prijave.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
SAPISIDOvaj kolačić sadrži razne jedinstvene identifikatore kao i podatke o prijavi koji mogu biti povezani s Google računom.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
HSIDOvaj kolačić Google koristi u kombinaciji sa SID-om kako bi provjerio Google korisnički račun i vrijeme posljednje prijave.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
HRL8Ovaj kolačić (postavljen kroz skriptu) koristi se za prikupljanje informacija u svrhu oglašavanja. Točnije u svrhu anonimnog praćenja prikaza reklamnih kampanja i anonimnog prikupljanja podatak.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
mt_mopOvaj kolačić (postavljen kroz skriptu) koristi se za prikupljanje informacija u svrhu oglašavanja. Točnije u svrhu anonimnog praćenja prikaza reklamnih kampanja i anonimnog prikupljanja podatak.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
uuidcOvaj kolačić (postavljen kroz skriptu) koristi se za prikupljanje informacija u svrhu oglašavanja. Točnije u svrhu anonimnog praćenja prikaza reklamnih kampanja i anonimnog prikupljanja podatak.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
mt_miscOvaj kolačić (postavljen kroz skriptu) koristi se za prikupljanje informacija u svrhu oglašavanja. Točnije u svrhu anonimnog praćenja prikaza reklamnih kampanja i anonimnog prikupljanja podatak.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
uuidOvaj kolačić (postavljen kroz skriptu) koristi se za prikupljanje informacija u svrhu oglašavanja. Točnije u svrhu anonimnog praćenja prikaza reklamnih kampanja i anonimnog prikupljanja podatak.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
rpxOvaj kolačić gradi korisničke profile kako bi se pojedinci mogli smjestiti u određene kategorije i na taj način mogu im se prikazati oglasi koji su za njih bitni sudeći po prijašnjim obrascima pretraživanja.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
put_1512Glavna svrha ovog kolačića je oglašavanje. Njegov vlasnik je Rubicon Project.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
rpbGlavna svrha ovog kolačića je oglašavanje. Njegov vlasnik je Rubicon Project.Mjesec danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
khaosGlavna svrha ovog kolačića je oglašavanje. Njegov vlasnik je Rubicon Project.Godina danaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)
cOvaj kolačić gradi korisničke profile kako bi se pojedinci mogli smjestiti u određene kategorije i na taj način mogu im se prikazati oglasi koji su za njih bitni sudeći po prijašnjim obrascima pretraživanja.Jedna sesijaCiljanje/oglašavanje (Treća strana)

4.2. Upravljanje kolačićima

Nećemo instalirati kolačiće na vaš uređaj bez jasne potvrde vašeg pristanka. Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici bit ćete obaviješteni o našoj upotrebi kolačića i morat ćete potvrditi ili odbiti njihovu upotrebu. Ako odbijete upotrebu kolačića svejedno ćete moći koristiti našu internetsku stranicu, no vaše iskustvo možda neće biti personalizirano.

Kada koristite našu internetsku stranicu u pregledniku, možete promijeniti postavke svog internetskog preglednika tako da odražava vaše želje u vezi s kolačićima ovisno o stranici na kojoj ste ili kolačićima treće strane. Svaki preglednik malo je drugačiji, ali ove postavke obično se nalaze pod „Opcijeˮ ili „Postavkeˮ. Također možete izbrisati postavke kolačića koje su već instalirane u vašem pregledniku. Molimo pogledajte odjeljak „pomoćˮ u svojem pregledniku za više informacija o tome kako promijeniti postavke kolačića.

5. Dopune i izmjene Politike zaštite privatnosti

Možemo povremeno mijenjati Politiku zaštite privatnosti, ako su takve potrebe nužne zbog sukladnosti s mjerodavnim zakonima ili zbog dodatne zaštite vaše privatnosti. Sve dopune i izmjene bit će objavljene na našoj internetskoj stranici www.divokoza.hr i/ili će vam biti dostavljene nekom drugom metodom komunikacije u pisanom obliku.

Prethodna Politika zaštite privatnosti prestaje biti na snazi na dan kada je nova i izmijenjena Politika zaštite privatnosti usvojena i prikladno objavljena ili vam priopćena, osim ako izmijenjena Politika zaštite privatnosti ne nalaže drugačije.

6. Pravo na žalbu i nadzorno tijelo

Ovaj odjeljak objasnit će vam vaša prava u slučaju da osjetite da su vaša prava prekršena.

6.1. Pravo na žalbu

Ako poželite izraziti zabrinutost o našoj upotrebi vaših Osobnih podataka (i ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava koja imate), imate pravo učiniti tako pri nadzornom tijelu.

6.2. Nadzorno tijelo

S obzirom na to da je Voditelj obrade uspostavljen u Češkoj Republici, nadzorno tijelo mjerodavno za nadgledanje obrade Osobnih podataka sukladno ovoj Politici zaštite privatnosti je:

Ured za zaštitu osobnih podataka (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
Phone: +420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
Website: www.uoou.cz

Također, imate pravo podnijeti svoju pritužbu na svom jeziku pri nadzornom tijelu u zemlji vašeg prebivališta. U [Hrvatskoj] takvo nadzorno tijelo je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel. 00385 (0)1 4609-000
E-mail: azop@azop.hr
Website: www.azop.hr

Napominjemo da čak i ako podnesete pritužbu pri svom lokalnom nadzornom tijelu, nije nužno da će ono odlučiti o vašoj pritužbi. U nekim slučajevima nadzorno tijelo u Republici Češkoj imat će nadležnost odlučivati o vašoj žalbi i u takvim situacijama zakoni Republike Češke primjenjivat će se.

Politika zaštite privatnosti navedena u Općim odredbama zamjenjuje se ovom Politikom zaštite privatnosti i na dan kada ova Politika zaštite privatnosti stupa na snagu.

Ova Politika zaštite privatnosti stupa na snagu 25. svibnja 2018.

Ova stranica upotrebljava kolačiće. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka na temelju njih i o vašim pravima pronaći ćete u našoj Politiki zaštite privatnosti. Niže možete dati privolu s upotrebom kolačića u navedene svrhe.

Upotrebljavamo kolačiće za personalizaciju sadržaja, omogućavanje značajki društvenih medija i za analizu prometa na ovoj internetskoj stranici. Također dijelimo informacije o vašoj uporabi naše stranice, ali ne vaše osobne informacije, s našim društvenim medijima, marketinškim i analitičkim partnerima. Za više informacija pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti.